• 25

  Jul

  Pemahaman Al-Qur'an

  1. Bertakwa dan berbuat baik akan menghapuskan dosa 11:114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. 5:9. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. 5:65. Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. 8:29. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan me
 • 21

  Jul

  TARBIYAH

  TARBIYAH A. Pengertian Tarbiyah 1. Secara etimologi ; Tarbiyah berasal daribahasa Arab yang berartipendidikan, sedangkan orang yang mendidik dinamakanMurobi. Secara umum, tarbiyah dapat dikembalikan kepada 3 kata kerja yg berbeda, yakni: Rabaa-yarbuu yg bermaknanamaa-yanmuu, artinya berkembang. Rabiya-yarbaa yg bermaknanasya-a,tarara-a, artinya tumbuh. Rabba-yarubbu yg bermaknaaslahahu,tawallaa amrahu,sasa-ahuu,wa qaama alaihi, wa raaahu, yang artinya masing memperbaiki, mengurus, memimpin, menjaga dan memeliharanya (atau mendidik). 2. Secara istilah: Muhammad Yunus dan Qasim Bakr berkata: Tarbiyah yaitu memberikan suatu pengaruh dari seluruh kebutuhan yang diperlukan yang telah dipilih untuk membantu anak agar membentuk jasmani, akal dan akhlak dengan b
-

Author

Follow Me

Search

Recent Post